Tags: Cửa tự động NABCO tại nhà ga Cát Hải

Cửa tự động NABCO tại Cảng hành khách quốc tế Hạ Long

CẢNG HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ HẠ LONG ♦ Vị trí: Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, [...]

Cửa tự động NABCO tại nhà ga Cát Hải

Nhà ga Cát Hải – Phù Long ♦ Vị trí: Huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng [...]